خاکریز اول

سنگری کوچک اما قوی در برابر امواج زر و زور و تزویر

از خصم جز دشمنی ورزیدن توقع نیست اما چرا عده ای در داخل با تحریم هراسی در زمین او بازی کرده و پازلش را تکمیل کردند ؟! دفاع از حق هسته ای دفاع از تمامی حقوق یک ملت است . در واقع خاکریز اول ، حق هسته ای است و آنها تلاش می کنند که خاکریز اول را بشکنند تا بتوانند به همه حقوق کشورمان تعرض کنند و تحریم هراسی حربه ای شد برای رخنه در این دژ نفوذ ناپذیر ! کاری کنیم که در مقابل نسلهای آینده سرمان را بالا بگیریم تا نگویند پدرانمان با چند دلار و کمی رفاه ، عزت فروشی کردند ...

جوانی یک لاقبا و آزاد از هر قید و بند دولتی  ....

کاسبی ساده ام و تاکنون با کسی خورده و برده ای نداشتم.

بحمدلله رزقم دست خداست و بحول الله از ترس آجر شدن نان دندان بر حرف نمیگذارم ...

شاید بی دغدغه و بی تفاوت پی زندگی خود بودن هنری ست که در عمل به آن بسیار بی هنرم !

تشنه ی حکمتم ، کسی که فعل و گفتارش حق است ، نگاهش عمق دارد و امیدم زدودن برخی لایه های سطحی نگریست در خود و دیگران .